ترازوی دیجیتال Frolic

دقت 100 گرم

ظرفیت 200 کیلوگرم

طراحی زیبا در 2 رنگ

Tags